• E-post: sales@rumotek.com
 • Tillverkning

  Permanent magnetproduktion

  Många tekniska framsteg blev bara möjliga efter utvecklingen av extremt kraftfulla permanentmagneter i olika former och storlekar. Idag har magnetiska material mycket olika magnetiska och mekaniska egenskaper, och de fyra familjerna med permanentmagneter kan således användas i ett mycket brett spektrum av applikationer.

  RUMOTEK Magnet har ett stort lager permanentmagnet i många former och storlekar som varierar beroende på kundens applikation och erbjuder även skräddarsydda magneter. Tack vare vår expertis inom området magnetiska material och permanentmagneter har vi utvecklat ett brett spektrum av magnetiska system för industriella applikationer.

  Vad är definitionen av en magnet?
  En magnet är ett objekt som kan skapa ett magnetfält. Alla magneter måste ha minst en nordpol och en sydpol.

  Vad är magnetfält?
  Ett magnetfält är ett område i rymden där det finns en detekterbar magnetisk kraft. En magnetisk kraft har en mätbar styrka och riktning.

  Vad är magnetism?
  Magnetism hänvisar till attraktionskraften eller avstötningen som finns mellan ämnen tillverkade av specifika material som järn, nickel, kobolt och stål. Denna kraft existerar på grund av rörelsen av de elektriska laddningarna inom atomstrukturen för dessa material.

  Vad är en "permanent" magnet? Hur skiljer sig det från en "elektromagnet"?
  En permanentmagnet fortsätter att avge magnetisk kraft även utan en strömkälla, medan en elektromagnet behöver kraft för att generera ett magnetfält.

  Vad är skillnaden mellan en isotrop och anisotrop magnet?
  En isotrop magnet är inte orienterad under tillverkningsprocessen och kan därför magnetiseras i vilken riktning som helst efter att den har tillverkats. Däremot exponeras en anisotropisk magnet för ett starkt magnetfält under tillverkningsprocessen för att orientera partiklarna i en specifik riktning. Som ett resultat kan anisotropa magneter endast magnetiseras i en riktning; emellertid har de i allmänhet starkare magnetiska egenskaper.

  Vad definierar en magnets polaritet?
  Om den får röra sig fritt kommer en magnet att rikta in sig med jordens nord-syd-polaritet. Polen som söker söder kallas "sydpolen" och den pol som pekar norr kallas "nordpolen."

  Hur mäts en magnets styrka?
  Magnetstyrkan mäts på några olika sätt. Här är några exempel:
       1) En Gauss-mätare används för att mäta styrkan hos det fält som en magnet avger i enheter som kallas "gauss".
       2) Pull Testers kan användas för att mäta mängden vikt en magnet kan hålla i pund eller kg.
       3) Permeametrar används för att identifiera de exakta magnetiska egenskaperna för ett specifikt material.

  Verkstad

  11
  22
  33